×
  • หมู่ที่ 1 บ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 | 043 - 218 - 214

โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)